Privacyverklaring & Cookies

Doel gegevens

De Aventurijn slaat voor de volgende doelen persoonsgegevens op.

 

Contact opnemen om een dienst aan te bieden

Jouw gegevens slaan we op als jij contact opneemt met de Aventurijn via de website. Op de formulieren op de website wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens die jij achterlaat op de website van de Aventurijn zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Jouw gegevens slaan we ook op als als jij contact opneemt via de mail. De mails slaan we op een mailserver.

 

Verbeteren website

De website van de Aventurijn verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren, dit zijn zogenaamde cookies. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Je kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Aventurijn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de Aventurijn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Aventurijn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Aventurijn opgeslagen zijn. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@de-aventurijn.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Aventurijn.

 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de Aventurijn opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient de Aventurijn al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@de-aventurijn.nl.

 

Recht op het stoppen van gegevensgebruik

Wil jij niet dat de Aventurijn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@de-aventurijn.nl.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Aventurijn zijn opgesagen? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@de-aventurijn.nl.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat de Aventurijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Jouw plichten

De Aventurijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van de Aventurijn. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Aventurijn de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de Aventurijn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Aventurijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer de Aventurijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Aventurijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Aventurijn, laat dat dan gerust weten door een mail te sturen naar info@de-aventurijn.nl.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.